15.08.2011

Przebieg zabiegu Access Bars®

Sesja trwa ok. 1,5 godziny. Osoba leży na plecach w ubraniu. W tym czasie osoba wykonująca sesję dotyka delikatnie odpowiednich punktów na głowie.
Sesja Bars jest bardzo delikatna i kompletnie nieinwazyjna. Efektem terapii jest uwolnienie nagromadzonej energii. Powrót do swobodnego przepływu energii przez punkty Bars wywołuje poczucie spokoju i odprężenia.