15.08.2011

Dla kogo treningi:

 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli

 • Badania naukowe wykazują, iż terapia EEG Biofeedback daje najlepsze efekty w takich zaburzeniach jak:
 • zaburzenia emocjonalne (lęki, natręctwa, tiki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna),
 • zaburzenia snu (bezsenność),
 • opóźnienia rozwoju oraz upośledzenia lekkiego i średniego stopnia (zwiększanie ilorazu inteligencji),
 • zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym,
 • zaburzenia uwagi, koncentracji,
 • nadpobudliwość psychoruchowa, agresja (zespoły ADHD, ADD),
 • problemy szkolne (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia itp),
 • autyzm,
 • przewlekłe bóle głowy i migreny,
 • zespółe chronicznego zmęczenia,
 • zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia , anoreksja),
 • w skutkach wylewów,
 • moczenie nocne,
 • uzależnienia.

 • EEG biofeedback polecany jest również dla osób zdrowych:
 • osobom które chcą zwiększyć efektywność uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści),
 • osobom, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci),
 • osobom pracującym twórczo (artyści, dziennikarze),
 • osobom uprawiającym sport wyczynowo.