15.08.2011

Przebieg terapii EEG Biofeedback jest indywidualny dla każdej osoby. Optymalne jest, gdy sesje odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu i trwają około 30-45 minut. Czas trwania i ilość treningów zależy od wieku trenującego oraz wielkości problemu, z którym się zmaga.