15.08.2011

Dla kogo terapia:

Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu.
Adresatami metody są także dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną (autyzm, zespół Downa, zespół Aspergera i wiele innych).

Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej.
Dziecko:

 • ma słabą równowagę, często potyka się, przewraca,
 • unika zabaw związanych z brudzeniem rąk,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • ma problemy z utrzymaniem uwagi nad zadaniem, nie doprowadza czynności do końca,
 • ma słabą koordynację ruchową (np. słabo wycina, rysuje),
 • jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce (np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk),
 • ma obniżoną wrażliwość na bodźce (np. nie zwraca uwagi na zimno, na ból),
 • szybko się męczy,
 • jest stale w ruchu ( biega, kręci się, skacze, huœta się),
 • ma kłopoty umiejętnościami samoobsługowymi (jedzenie posiłków, ubieranie się itp.),
 • ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie – dot. dzieci powyżej 7 r. ż.),
 • nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych,
 • miewa odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów,
 • chodzi na palcach,
 • niechętnie dotyka zabawek i innych przedmiotów,
 • nie lubi mycia twarzy, włosów, uszu,
 • nie lubi obcinania paznokci, włosów,
 • ma chorobę lokomocyjną,
 • nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełna),
 • nie ma ustalonej dominacji określonej ręki ( dot. dzieci powyżej 4 r. ż.),
 • ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem,
 • podczas zajęć stolikowych (np. odrabianie lekcji) często podpiera głowę,
 • ma problem z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze,
 • nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis,
 • preferuje siedzący tryb życia np. oglądanie TV, gry na komputerze,
 • ma trudności z naśladowaniem ruchów.