15.08.2011

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ powstała w latach 70-tych XX wieku w USA. Jej autorką jest dr Jean Ayers – psycholog kliniczny, terapeutka zajęciowa.

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów w taki sposób by mogły być użyte do celowego działania.
W procesie tym informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska. Dzięki temu dzieci rozwijają się prawidłowo.