15.08.2011

Terapia czaszkowo-krzyżowa
Terapia czaszkowo-krzyżowa wywodzi się z osteopatii - jednej z dziedzin terapii manualnej, dlatego też czasami nazywana jest osteopatią czaszkową. Za ojca terapii czaszkowo-krzyżowej uważa się Williama Garnera Sutherlanda, który w latach 20-tych XX wieku - jako pierwszy opracował spójny model systemu wzajemnych napięć i zasad ich przenoszenia w układzie czaszka - opona twarda - kość krzyżowa. Dr Sutherland udowodnił wzajemny ruch kości czaszki i odkrył prawo wzajemnych napięć pomiędzy oponą twardą, wyściełającą jamy czaszki, otaczającą rdzeń kręgowy i współruch kości krzyżowej z kośćcem czaszki. Są one ściśle związane z ruchem pulsacyjnym i mocą płynu mózgowo-rdzeniowego i są przejawem "oddechu życia" rozumianego jako pulsacyjny ruch Pierwotnej Energii Życia. Biodynamiczna terapia czaszkowo-krzyżowa to szczególne podejście do badania pływów, prądów i pulsacji, które organizują ludzkie ciało, jego różne formy wyrazu i stosują to badanie w obszarze ochrony zdrowia. System czaszkowo-krzyżowy jest systemem fizjologicznym, który wraz z układem oddechowym oraz sercowo-naczyniowym stanowi jeden z trzech fundamentalnych filarów odpowiadających za przeżycie. Prawidłowy ruch tego systemu jest warunkiem zachowania równowagi w układzie nerwowym, trzewnym i hormonalnym oraz warunkiem niezbędnym dla odnowy i regeneracji organizmu, ponieważ system napięć w oponach czaszkowych przenosi się na system mięśniowo-powięziowy całego ciała. Proces w Terapii czaszkowo-krzyżowej dotyczy zarówno poziomu fizycznego jak i emocjonalnego, tworząc dostęp do emocji poprzez fizyczne ciało i nagromadzone somato-emocjonalne wzorce. Interakcja z systemem czaszkowo-krzyżowym stymuluje naturalną reorganizację, uwalnia nagromadzone wzorce urazów i napięć i przynosi całej naszej istocie bardziej zrównoważony i uporządkowany stan, w którym możemy funkcjonować na swoim optymalnym poziomie. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezpiecznym dopełnieniem klasycznych metod terapii.