15.08.2011

Cennik:

  • Pierwsze spotkanie RSA biofeedback - 100 zł.

  • Trening RSA biofeedback - 70 zł.
  • Karnet 10 treningów RSA biofeedback - 650 zł.

  • Pierwsze spotkanie EEG biofeedback - 120 zł.

  • Trening EEG biofeedback - 80 zł.
  • Karnet 10 treningów EEG biofeedback - 750 zł.

  • Terapia czaszkowo-krzyżowa (1 sesja - do 45 minut, dzieci) - 70 zł.

  • Terapia czaszkowo-krzyżowa (1 sesja - powyżej 45 minut, dorośli) - 90 zł.


  • Diagnoza Integracji Sensorycznej - wywiad, badanie Testami Południowokalifornijskimi, obserwacja, diagnoza na piśmie (1-2 spotkania) - 250 zł.

  • Terapia Integracji Sensorycznej - 75 zł.