15.08.2011

Kontakt:

Profilaktyka i Terapia. Agnieszka Kowalik
44-141 Gliwice, ul. Rolników 30

Tel. 889 406 874    
(godziny 9.00-21.00)

Gabinet mieści się w Knurowie
ul. Dworcowa 38a, II piętro, gabinet nr 13 i 221,
44-190 Knurów

   
Wizyty po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

mail:
terapie-biofeedback@o2.pl