15.08.2011

O mnie:

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki z zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Od 2006 roku pracuję w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Terapią EEG Biofeedback (certyfikat) w praktyce zajmuję się od 2009 roku. Natomiast z terapią RSA biofeedback (certyfikat) mam do czynienia od 2010. Stale podnoszę swoje kompetencje, by wiedzą i doświadczeniem czerpanym od praktyków (m.in. mgr I. Martynowej, dr J. Tyla, mgr K. Smyk, dr K. Smyk, dr A. Mueller i inni) wzbogacać swoją własną działalność terapeutyczną. Poza tym na bieżąco uczestniczę w szkoleniach, warsztatach i sympozjach na temat rozwoju i postępów w Neuroterapii. W 2011 roku ukończyłam 3 stopniowe szkolenie Terapia Behawioralna Dzieci I Młodzieży Ze Spektrum Autyzmu, prowadzone przez mgr Beatę Ignaczewską. Od lutego 2012 poświęcam się Terapii czaszkowo-krzyżowej (certyfikat), na temat której wiedzę i praktykę zdobywam u mgr Justyny Sadowskiej (Certyfikowanej Terapeutki i instruktorki Terapii czaszkowo-krzyżowej) oraz dr Grażyny Walasek (terapeutki i instruktorki Polarity/Craniosacral Associates of Montreal). Od listopada 2012 roku jestem Terapeutą Integracji Sensorycznej (certyfikat PSTIS). Od września 2014 roku posiadam uprawnienia w zakresie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. W marcu 2015 roku ukończyłam kurs Terapia ręki - jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się.