15.08.2011

Przebieg terapii RSA Biofeedback jest indywidualny dla każdej osoby. Optymalne jest, gdy sesje odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu i trwają około 20-35 minut. Całość kursu to 20-25 zajęć. Sugerowany przebieg terapii:

Pierwszy etap:
2 - 3 sesje - wywiad terapeutyczny, kontrolny pomiar RSA oraz wstępna ocena stanu zdrowia; techniki oddechowe bez sygnału sprzężenia zwrotnego.
2 - 3 sesje - kształtowanie prawidłowego wzorca - przeponowo-relaksacyjnego sposobu oddychania, z osiągnięciem maksymalnej synchronizacji pracy serca i oddechu ze sprzężeniem zwrotnym.

Drugi etap: 10 - 12 sesji - wyćwiczenie i utrwalenie prawidłowego oddychania, ( uzyskanie maksymalnego, stabilnego RSA w stosunku do wieku ) ze sprzężeniem zwrotnym.

Trzeci etap: 2 - 3 sesje - prawidłowy oddech przeponowo-relaksacyjny z osiągnięciem maksymalnej RSA bez sygnału sprzężenia zwrotnego; kontrolny pomiar RSA oraz końcowa ocena stanu zdrowia.

Czwarty etap: kolejne sesje - utrwalenie nawyku oddechu z maksymalną RSA na poziomie bezświadomości (np.w czasie napadu duszności - automatycznie włącza się wyćwiczony nawyk oddechu).