15.08.2011

Przeciwwskazania:

  • Poważne zaburzenia stanu psychicznego
  • Poważne zaburzenia rytmu serca
  • Przepuklina przeponowa
  • Padaczka (hiperwentylacja)
  • Ostry stan zapalny
  • Wiek do lat 4
  • Negatywny stosunek pacjenta do terapii.